Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir 20 Mart 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Dr. Mehmet Şerif Demir iyi hekimliğin, sağlık ve yaşam hakkı mücadelesinin savunucusudur. 

Haksız uygulama sonlandırılmalı, Mehmet Şerif Demir bir an önce serbest bırakılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi