Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri 4-5 Aralık 2023 günlerinde TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi üyeleri katılım sağladı.

4 Aralık 2023 günü Emek Partisi (EMEP) ve Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu ziyaretler düzenledi.

5 Aralık 2023 günü ise Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan dava hakkında bilgilendirme yapılan görüşmelerde, haksız ve hukuksuz yargı kararlarına karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.