Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Dünya Tabipler Birliği (DTB) ortak yazılı açıklama yaparak, Avrupa'ya ulaşan mültecilerin yeterli sağlık bakım ve hizmeti alamamalarına yönelik kaygılarını paylaştı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve DTB Başkanı Sir Michael Marmot tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile AB arasında yapılan son anlaşmanın mültecilerin güvenli barınma, beslenme, düzenli tıbbi bakım gibi ihtiyaçlarını göz ardı ettiğine dikkat çekildi.


 

 

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ MÜLTECİ ANLAŞMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

Dünya Tabipler Birliği (DTB), Avrupa’ya ulaşan mültecilerin yeterli sağlık bakım ve hizmetleri alamamalarına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

DTB Başkanı Sir Michael Marmot, Türkiye ile bu alanda varılan son AB anlaşmasının, Türkiye’den Yunanistan’a tehlikeli bir yolculuk yapmış olan binlerce mültecinin insani sorunlarını ele almadığını belirtti:

“Ülke liderlerine, insanların ihtiyaçlarını bu kitlesel göç sorununun merkezine koymaları çağrısında bulunuyoruz. Bu insanların barınma, yiyecek, düzenli tıbbi bakım ve insanlık onuru gibi ihtiyaç ve sorunları bugüne dek büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Hekimler olarak, çok güç durumdaki bu insanların sağlık açısından karşılaştıkları risklerden söz etmek bizim görevimizdir.

“Sağlığın sosyal belirleyicileri, hastalıkların önlenmesi, sağlık bakım ve hizmetlerinin verilmesi; istismar, ihmal ve sömürü gibi durumların önlenmesi özellikle duyarlı olduğumuz alanlardır.”   

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ise konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Kaygılı olduğumuz husus, Türkiye ile varılan anlaşmanın, sivil, askeri ve siyasal yetkililerin, yerel, bölgesel ve ulusal çatışma ve gerilimlerin mağdurlarına güvenli geçiş yolları sağlama açısından yetersiz kalmasıdır. Oysa ister yolda ister gidecekleri yere ulaşmış olsunlar mülteci ve göçmenlere güvenli barınma imkânları sağlanması gerekir. Ayrıca, sınır noktaları dahil olmak üzere her yerde göçmenlere saygılı, insanlık onurları gözetilerek davranılmalıdır.”