Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) 45. Olağan Genel Kurulu 20 Ocak 2024 günü TTB’de düzenlendi.

Genel kurul, Dr. Ertan Yılmaz ve Dr. Asuman Doğan’ın divan kuruluna seçilmeleriyle başladı. Daha sonra açılış konuşmaları yapıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; iktidarın yürüttüğü politikalara ve yarattığı toplumsal iklime bağlı olarak sağlık alanında şiddet, hekimlerde ise tükenme ve yalnızlaşma sorunlarının tırmandığını, özellikle gençlerde yurtdışına gitme eğiliminin arttığını söyledi. TTB’den alınan iyi hal belgesi sayısının 2023 yılında ilk defa üç bini aştığını aktaran Korur Fincancı, özellikle seçimden sonraki iki haftada başvuru sayısının önceki iki haftaya kıyasla iki katına çıktığına dikkat çekti. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerdeki sorunlara müdahale etmeye de büyük ihtiyaç olduğunun altını çizen Korur Fincancı, “Hem hekimler hem de uzmanlık dernekleri arasındaki dayanışmayı güçlendirecek araçların geliştirilmesi bizim için bir zorunluluk. Çünkü biliyoruz ki; bizi en fazla güçlendiren, dayanışma ve mücadeledir. Birlikte yaşanabilir, barış içinde, demokratik bir ortamda, özgür, mesleğimizin değerlerini koruduğumuz bir ülkeyi yaratma sorumluluğumuz var” diye konuştu.

TTB UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Umut Akyol; uzmanlık derneklerinin uluslararası alanda temsili ve ulusal alanda eşgüdümü olmak üzere iki temel üzerine kurulan UDEK’in 30 yılı aşkın süredir Ulusal Yeterlik Kurulu’ndan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na birçok alanda farklı bir dinamik içinde hareket ettiğini belirtti. Hekimlerin ve hekimlik mesleğinin değersizleştirilmesine de yol açan ekonomik-politik krizler içinde hareket etmenin zorluklarından bahseden Akyol, UDEK ile dernekler arasındaki asimetrik ilişkinin yarattığı iletişim sorunlarının aşılması ve genç hekimlerin çalışmalara aktif katılması için çaba içinde olma gerekliliğinin de altını çizdi.

TTB UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Dr. Funda Barlık’ın 2022-2024 dönemi çalışma raporunu, TTB UDEK Yürütme Kurulu Muhasip Üyesi Dr. Gülriz Erişgen’in 2022-2024 dönemi bilançosunu sunmasının ardından değerlendirmeler yapıldı. Çalışma raporu ve bilanço oybirliği ile kabul edildi. Değerlendirmelerin ardından yürütme kurulu seçimine geçildi.

TTB UDEK 45. Dönem Yürütme Kurulu üyeleri şöyle oluştu:

 • Dr. Ayşegül Bilen
 • Dr. Filiz Ak
 • Dr. Funda Barlık
 • Dr. İrem Yıldız
 • Dr. Kaya Akan
 • Dr. Murat Akova
 • Dr. Orhan Odabaşı
 • Dr. Osman Elbek
 • Dr. Özlem Azap
 • Dr. Serkan Yılmaz
 • Dr. Umut Akyol (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Temsilcisi)
   

TTB UDEK Genel Kurulu, dilek ve beklentilerin ifade edilmesiyle son buldu.