Türk Tabipleri Birliği (TTB), koruyucu sağlık hizmetleri içinde insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından biri olan “aşı” konusunda yürütülen tartışmalardan ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki kayıtsızlığından kaygı duyulduğunu açıkladı.

TTB Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından yapılan açıklamada, aşıların insanları bulaşıcı hastalıklara karşı koruyan tıbbi ürünler olduğu hatırlatılarak, aşının tarih boyunca ve halen, salgın ve ölümlere neden olan hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve sağlıklı olma halinin sürdürülmesi açısından değerinin tartışma konusu bile edilemeyeceği vurgulandı.

Buna karşın Türkiye’de aşı konusunda bilimsel bir zemine sahip olmayan çeşitli tartışmalar yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu konulara açıklık getirildi:

  • Geçtiğimiz dönem aşılardaki cıva, alüminyum gibi koruyucu maddeler ile otizm arasındaki ilişki çokça dile getirilmesine karşın, bilimsel olarak böyle bir ilişkinin olmadığı artık çok açık ve nettir.
  • Aşılar ve otizm arasında ilişki olduğunu iddia eden ve tüm bu tartışmalarda kaynak olarak gösterilen 12 vakada yapılan bir çalışma, yayımlandığı dergi tarafından “etik dışı uygulamalar ve sonuçların çarptırılması” nedeniyle yayından kaldırılmıştır.

Çağdaş tıbbi uygulamaların gerisine düşerek toplum sağlığını riske atan gelişmelere izin verilmesinin kabul edilemeyeceğine yer verilen açıklamada, “TTB olarak aşı konusunda, Sağlık Bakanlığı’nı en kısa zamanda sorumluluklarını yerine getirmeye ve medya kuruluşlarını da bilimsel tıbbi bilgileri temel alan bir tutum içinde olmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni için…