Ankara 3. İdare Mahkemesi, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Hatırlanacağı gibi, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması gerekçe gösterilerek Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava sonucunda Ankara Valiliği tarafından feshedilmiş, Güngör tarafından açılan itiraz davası 10 Eylül 2019 tarihinde Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde gerçekleştirilmişti. 

Konuya ilişkin kararını açıklayan Ankara 3. İdare Mahkemesi, Güngör’ün, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması gerekçe gösterilerek Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava sonucunda Ankara Valiliği tarafından aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi işlemini iptal etti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını değerlendiren TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Valiliğin kararının hukuksuz olduğunun mahkeme tarafından da onaylanmış olduğunu belirterek, “Biz haklı olduğumuzu biliyorduk. Bunun kanıtlanmış olduğunu görmek çok sevindirici” diye konuştu.

Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararı için tıklayınız.