Üniversitelerinden, hastanelerinden, okullarından uzaklaştırılan kamu emekçileri, öğretim üyeleri ülkeyi kararnamelerle yönetmeye çalışan iktidarın ezberini bozacak bir etkinlikte buluştu. Haldun Taner’in bundan tam 57 yıl önce, üniversitelerinden uzaklaştırılan 147’lerle dayanışma için Dostoyevski’nin öyküsünden oyunlaştırdığı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in de arşivden çıkartarak kitap haline getirdiği “Timsahın Midesindeki Adam” bugüne uyarlanmış haliyle sahnelendi. Sahnede bu kez barış imzacısı olduğu için, demokrasiyi, özgürlükleri savunduğu için kurumlarından uzaklaştırılanlar vardı.

İstanbul Tabip Odası’nca hazırlıkları sürdürülen “Timsah” oyunu, 27 Mayıs 2017, Cumartesi akşamı Şişli Kent Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya’nın yönettiği, sahne tasarımını M. Nurullah Tuncer’in, efektleri Sercan Gidişoğlu’nun, müziği ise Uskan Çelebi’nin gerçekleştirdiği oyunun dramaturjisini ise TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu üstlendi.

Oyunun bitiminde OHAL KHK’larıyla kurumlarından ihraç edilenler sahneye çağırıldı ve “Akademi her yerde, Sanat her yerde, Barış her yerde” pankartı açıldı. Ardından hep bir ağızdan “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam”, “Hayır Bitmedi, Daha Yeni Başlıyor”, “Her Yer Taksim Her Yer Direniş” sloganları atıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, oyunun sonunda şunları söyledi: “Eylemin, demokrasi ve adalet isteğini açığa vurmanın iktidarların düşünemedikleri yolları da vardır. İmece ile en iyisi yapılır. Metnin uyarlanmasından, yer seçimine kadar oyunun her yönü ortak akıl ürünüdür. Bizi başka özgün ve beklenmedik eylem tarzları arayıp bulma konusunda yüreklendirmiştir.”

“Oyuncu” kadrosunda aşağıdaki isimler yer aldı:

Hikaye Anlatıcı: Dr. Mustafa Sülkü

Aleksey Semyolof (Ivan’ın arkadaşı): Dr. Samet Mengüç

Ivan Ivanoviç: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Elena Ivanova (Ivan’ın karısı): Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Dureşka (Ivan’ın kızı): Doç. Dr. Özlem Özkan

Abulof (Ivan’ın müstakbel damadı): Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu

Bay Şmit (Timsahçı): Dr. Nazmi Algan

Bn. Şmit (Timsahçı’nın karısı): Dr. Melahat Cengiz

Maliçki Popoviç (Ivan’ın amiri): Prof. Dr. Cengiz Erçin

Sergey Semyonov (Ivan’ın iş arkadaşı): Dr. Ali Özyurt

Falcı: Prof. Dr. Rukiye Eker

Prof. Zbignief (Dönemin ünlü doktoru): Prof. Dr. Taner Gören

General Konserdof: Prof. Dr. Özdemir Aktan

Baytar: Dr. Hüseyin Keskin

Nöbetçi Asker: As. Dr. Ersin Baltacı

Subay: Dr. Sadık Çayan

Polis Komiseri: Doç. Dr. Haydar Durak

Bir Kadın: Dr. İncilay Erdoğan