Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de içinde bulunduğu Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve sağlık çalışanlarına yönelik mobbing ve mobbinge uğrayanların sağlığını konu alan “Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu 17 Kasım 2018 tarihinde AÜTF Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tüm gün süren oturumlarda, nelerin mobbing olduğu, nelerin mobbing sayılamayacağı vurgulanarak, sağlık çalışanlarına olan olumsuz etkileri ve sonuçları ortaya kondu.

Kamu ve özel sağlık hizmetinde uygulanan mobbingin hukuki açıdan ayrı ayrı ele alındığı sempozyumda, yaşanan olgulara ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı ve mobbinge maruz kalan sağlık çalışanlarının hukuksal açıdan nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Ayrıca uluslararası alanda mobbinge ilişkin yürütülen çalışmalardan örnekler paylaşılarak mobbing uygulamalarının ve artışının arka planı aydınlatılmaya çalışıldı, mobbinge karşı örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı.