Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 10 Kasım 2022 günü Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP) ziyaret etti.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı’nın katıldığı ziyarette TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Meclisi üyesi Erkan Yıldız yer aldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.