TTB yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı.

2019 yılının ikinci sayısı olan bu sayıda önceki sayıda yayımına başlanan “Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği” başlıklı dosyanın devam yazıları, “Toplum ve Hekim 40 Yıl Etkinlikleri Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” başlıklı panelde sunulan bildiriler,  25-26 Ekim 2018 tarihlerinde Astana’da gerçekleştirilen Temel Sağlık Hizmetleri Dünya Konferansı sonunda yayımlanan Bildiri’nin çeviri metni ve Özel Sağlık Sektöründe Çalışma ve Ücretlendirme Biçimleri başlıklı TTB Raporu yer alıyor.

“Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği” dosyası kapsamında yer alan yazılar arasında, 19 Mart 2109 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ve Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, CPME önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ve eski TTB Başkanalrından Dr. Özdemir Aktan’ın ’in katıldığı  “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” başlıklı panelin bant çözümlemeleri de bulunuyor. 

Toplum ve Hekimin bu yeni sayısındaki yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew/).