Ağır çalışma koşulları Polonya’da son bir yılda 4 asistan hekimin gece nöbetinde yaşamını yitirmesine yol açtı. Çalışma koşullarındaki olumsuzlukları, Avrupa ortalamasının çok altındaki ücretleri, bütçeden sağlığa ayrılan payın düşüklüğünü ve meslektaşlarının bu koşullar nedeniyle ölümünü protesto eden Polonyalı asistan hekimler 2 Ekim 2017 tarihinden bu yana açlık grevindeler.

Dünya Tabipleri Birliği (DTB), grevdeki asistan hekimlerle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu da, Polonya’da asistan hekimlerin haklı taleplerinin hızla karşılanması temennisini içeren destek mesajları iletti.

Polonyalı hekimler meslektaşlarının desteğini bekliyor

Polonya Tabipler ve Diş Hekimleri Yüksek Tıp Konseyi’nden 13 Ekim 2017 tarihinde TTB’ye gönderilen mektupta, Polonya’da hekimlerin içinde bulunduğu çalışma koşulları ve asistan hekimlerin yürüttüğü açlık grevi hakkında bilgi verilerek, Polonyalı asistan hekimlerin seslerinin duyurulması amacıyla destek talebinde bulunuldu.

Söz konusu eylemin Polonya’da sağlık sisteminin temel sorununa ilişkin olarak ülkedeki yetkililere yıllardır yapılan ve sonuç alınamayan başvuruların ardından gerçekleştiğine dikkat çekilen mektupta, “Sözünü ettiğimiz sorun, sağlık alanındaki kamu harcamalarının Avrupa’da en düşük düzeydekilerden biri olması, nüfusun sağlık alanındaki gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi sağlık çalışanlarına uygun çalışma koşulları sunmaktan uzak oluşudur” denildi.

Mektupta, “Türkiye’deki meslektaşlarımızdan Polonyalı doktorlarla dayanışma içinde yer almalarını ve haklı taleplerini desteklemelerini istiyoruz. Böyle bir destek protesto eyleminde yer alanlara güç verecek, yetkililer gerekli adımları atıncaya kadar eylemlerini sürdürmeye özendirecektir” ifadelerine yer verildi.

Mektubun tam metni için tıklayınız.

DTB’den tam destek

DTB, 13 Ekim 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, grevdeki asistan hekimlerle dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, yıllık Genel Kurul toplantısı için Chicago’da bir araya gelen DTB delegelerinin acil bir karar çıkararak söz konusu sorunla ilgili ciddi kaygılarını dile getirdikleri ve Polonya Başbakanına devreye girip kabul edilebilir bir çözüm bulunması için görüşmelere başlama çağrısında bulundukları belirtildi.

Açıklamada, meslektaşlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve halkın sağlığı için daha fazla kaynak ayrılması amacıyla açlık grevinde bulunan hekimlerin telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmadan ya da ölmeden bir çözüme ulaşılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

DTB’nin açıklamasında ayrıca, Polonya’da sağlık harcamalarının GSYH içindeki payının yüzde 6,1 olduğu, bu oranın dünya ortalamasının ise yüzde 9 civarında olduğu, uzmanlık eğitimindeki hekimlerin vergiler düştükten sonra ellerinde kalan aylık maaşlarının 510-580 Euro arasında olduğu ve bu hekimlerin çoğu kira ve diğer masraflarını karşılayabilmek için aynı zamanda başka işler yapmak zorunda kaldıkları bilgisi verildi.

DTB’nin açıklaması için tıklayınız.

TTB’den dayanışma ve destek mesajı

Polonya Tabipler ve Diş Hekimleri Yüksek Tıp Konseyi’nin mektubuna TTB Merkez Konseyi Başkanı  Prof. Dr. Raşit Tükel imzasıyla 18 Ekim 2017 tarihinde verilen yanıtta da, Polonya Başbakanı’na çağrıda bulunularak, asistan hekimlerin taleplerinin daha fazla hekimin sağlığı zarar görmeden dikkate alınması dileği iletildi.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu da, Türkiye’de de asistan hekimlerin çok ağır koşullarda, yorgun, uykusuz şekilde çalıştığını, üniversite ve eğitim hastanelerindeki hasta yığılmasını göğüslemek zorunda kaldığını bildirdi. Olumsuz çalışma koşullarının giderek daha da kötüleştiğine yer verilen mektupta, Türkiye’deki OHAL ortamının bu olumsuzlukları artırdığına dikkat çekildi. Mektupta, “Polonya’daki arkadaşlarımızın mücadelesi ve talepleriyle derin bir duygudaşlık içindeyiz. Polonya’daki meslektaşlarımızın 3. haftasına giren bu eylemlerinde yanlarında olduğumuzu ve sağlıklarına hiçbir zarar gelmeden haklı taleplerinin hızla karşılanmasını talep ettiğimizi duyururuz ” denildi.

TTB Konseyi’nin mektubu için tıklayınız.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’nun mektubu için tıklayınız.