Uludağ Üniversitesi’nde kötü yönetime ve artan idari baskıya paralel olarak başarı sıralamasının gerilemesine dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Kötü yönetime itiraz eden akademisyenlerin de cezalandırıldığına dikkat çekilen basın toplantısında, bunun son örneğini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bursa Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada, Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya “kınama cezası” veren Rektörlüğün, bu yanlış kararından ivedilikle geri dönmesi istendi.

Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Eğitim Sen Bursa Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi ve TMMOB tarafından düzenlenen basın toplantısı 4 Mart 2019 günü Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Ortak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez’in yanı sıra emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldılar.

Açıklamada, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) raporlarına göre gerek dünya genel sıralamasında, gerekse de tıp ve sağlık bilimleri alanında dünya bilim alanı sıralamalarında büyük bir gerileme yaşadığına dikkat çekilerek, bunda, en düşük oyu almasına karşın rektör olarak atanan Yusuf Ulcay’ın kötü yönetiminin etkili olduğu, kötü yönetime itiraz eden bazı akademisyenlerin ise Rektörün hukuk tanımayan tavrıyla karşılaştıkları kaydedildi.

Bursa Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın haksız ve hukuksuz olarak kadro ihdas edilmesine karşı çıkması ve bu doğrultuda hukuksal çerçevede sorumluluklarını yerine getirmiş olması dolayısıyla cezalandırılmak istendiğine yer verilen açıklamada, Rektörlük hukuka aykırı bu tavrından geri dönmeye çağrıldı. Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Rektör atama sürecinde Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne hukukun üstünlüğüne inanan, vicdan sahibi bir kişinin Rektör olarak atanmasını dileriz” denildi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.

Ekonomik Kriz ve Sağlık paneli

Aynı gün akşam saatlerinde de Bursa Tabip Odası’nca düzenlenen “Ekonomik Kriz ve Sağlık” başlıklı panel gerçekleştirildi. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın üstlendiği panele Ekonomist Mustafa Sönmez ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala konuşmacı olarak katıldılar. Mustafa Sönmez’in “Ekonomik Kriz Ve Yoksullaşma” konusunu ele aldığı panelde, Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Ekonomik Krizin Sağlık Alanındaki Yansımaları”nı anlattı.