Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi yapabilmek amacıyla anket hazırladı. Anketin COVID-19 kuşkulu ya da tanısı konmuş hastayla ilgilenen, triyaj yapan tüm sağlık çalışanları tarafından doldurulması hedefleniyor.

Anket, kaçınılmaz olarak en yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalma durumunun ve bunun enfeksiyon riski açısından ne anlam taşıdığının anlaşılması, enfeksiyon önleme ve kontrolle ilgili önlemlerin geliştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Anket sonucu elde edilecek verilerin sağlık çalışanlarının bu süreçte ne tür risklerle karşılaştıklarının saptanmasına ve enfeksiyon kapma olasılıklarını azaltacak politikaların geliştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor. Toplanan verilerin analiziyle elde edilecek sonuçlar, TTB tarafından sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalma Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Rehberi”nden yararlanarak hazırlanan ankette 29 soru bulunuyor.

Ankete katılmak için tıklayınız