Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), doçentlik başvurularının 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 4. maddesi gerekçe gösterilerek iptal edilmesiyle ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na (YÖK) yazı gönderdi.

Yazıda, 683 Sayılı KHK’nin 4. maddesi ile bu maddeye dayalı olarak doçentlik sınav başvurularının iptali ya da durdurulmasına yönelik işlemlerin, bilim hürriyetini, eğitim hakkını, kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkını ve giderek çalışma hakkını ihlal ettiği belirtilerek, söz konusu işlemlerin geri alınması ve söz konusu KHK maddesinin yürürlükten kaldırılması için Başbakanlık nezdinde girişimde bulunulması talep edildi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ler ile kamu görevinden ihraç edilen, soruşturma geçiren insanlara, yine OHAL kapsamında çıkarılan başka bir KHK’ye dayanarak başka bir yaptırım uygulandığına dikkat çekilen yazıda, bu işlemlerin, doçent adaylarının başta bilim ve sanat özgürlüğü, eğitim öğrenim hakkı, maddi ve manevi varlığını koruyup geliştirme hakkı olmak üzere pek çok hakkını ihlal ettiği görüşüne yer verildi. Yazıda, “Oysa, suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıp bu alana ilişkin hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmayan herkesin bilim dünyasındaki gelişimini sürdürmek, bilgi ve becerilerini kamusal alanda yayımlamak, akademik çalışmalarına devam etmek yurt içi ya da dışında eğitim öğretim ortamlarında çalışabilmek, bu kapsamda yeterliliğini emek verdiği alanda ortaya koyabilmek amaçlarından bir ya da birkaçı nedeniyle doçent unvanını edinme hakkı bulunmaktadır” denildi.

683 sayılı KHK’nin “Doçentlik başvuruları” başlıklı 4. maddesi şöyle:

“(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkûmiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.”


YÖK’e gönderilen yazı için tıklayınız.