Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü çevrimiçi yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

Toplantı, tabip odalarının yeni seçilen yönetimlerinin tanışmasıyla başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı bir açılış konuşması yaparken, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da Merkez Konseyi’nin çalışmalarını aktaran bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda TTB’nin 10 acil talebini içeren imza kampanyası ve 29 Mayıs Ankara Mitingi’nin önemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri mitinge ilişkin teknik ayrıntıları aktarırken, merkezi ve yerel düzeylerdeki hazırlıklar üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı, “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı 29 Mayıs Ankara Mitingi çağrısının güçlendirilmesi vurgusu ile sona erdi.