Samsun’da 14 Mart Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında,12 Mart 2016 Cumartesi günü “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele 2012-2014 dönemi TTB İkinci Başkanı ve TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen konuşmacı olarak katıldı.

Panel, Samsun’da yaklaşık 6 ay arayla katledilen Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’in anması ile başladı. Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu’nun derlediği bilgi ve veriler ile Sağlık Bakanlığı kayıtları doğrultusunda sağlık ortamında şiddetin durumunu anlattı. Dr. Erişgen konuşmasında TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu raporundan nedenlere ve önlemlere yönelik kısımları aktardı. 

Çok yakın zamanda çalışma arkadaşlarını kaybetmiş olan Samsun’lu hekimler her iki olayda da neler olduğunu, hangi koşulların buna yol açtığını, neden önlenemediğini ve nasıl önlenebileceğini tartıştılar. Türk Ceza Kanunu’nda sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik ceza oranlarına yer verilmesi gerektiği genel kabul olarak öne çıktı. Siyasetçiler ve yöneticilerin vatandaşlar ve hekimlerin ilişkisini olumsuz yönde etkileyecek ve sağlık çalışanlarını hedef gösterecek ifadelerden kaçınmaları gerektiğine dikkat çekildi. Hekimler, daha uzun vadede sonuç alınabilecek adımlar atılırken bir yandan da hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladılar.