Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından olan Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin (MSG) 76. sayısı yayımlandı.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili denemeleri, makaleleri, araştırmaları, bilimsel yazıları, klinik ve paramedikal haberleri, çevirileri, duyuruları ve ilginç araştırma özetlerini yayımlayan MSG’nin son sayısında pandemi konusu farklı boyutları ile ele alındı.

Beş makaleden oluşan dergide afet durumlarında devletin rolü, çalışma yaşamında pandemi kontrolü, uluslararası örgütlerin pandemi yaklaşımları ve pandemi döneminde hastane temizlik işçilerinin yaşadıkları hak ihlalleri başlıklarını irdeleyen makaleler yer alıyor.

Derginin internet sayısına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/MSG/ adresinden erişilebilir.