Kurban Bayramı sonrası Ankara'da görülen şarbon vakaları Sivas ve İstanbul'a da yayıldı. Hastalığın, Brezilya'dan çevre, insan ve hayvan sağlığı bakımından uygun olmayan koşullarda ithal edilen hayvanlardan kaynaklandığı öne sürülmektedir. 

Vakaların artması ile birlikte ilgili bakanlıklardan gelen açıklamalar yetersiz ve ne yazık ki gıda güvenliği konusundaki kaygımızı gidermekten çok uzaktır. Türk Tabipleri Birliği (TTB), çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlaması amacı ile hastalıkla ilgili olarak kamuoyunu bir kez daha bilgilendirme gereksinimi duymuştur. 

Bilgi notu için tıklayınız.