TTB Halk Sağlığı Kolu’nca düzenlenen 28. Gezici Eğitim Semineri (GES) 26 Eylül 2016 Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda başladı. “Marmara ve Trakya Bölgesi Çevre Sağlığı Sorunları ve Çevre Mücadeleleri” konulu GES’in açılışı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun “Sanayi, Doğa ve İnsan: Dilovası Örneği” başlıklı sunumu ile başlayan GES, Av. Senih Özay’ın “Çevre Alanında Dünden Bugüne Hukuksal Mücadele ve Yasal Altyapı” başlıklı sunumu ile devam etti.

2 Ekim 2016 tarihinde sona erecek olan GES kapsamında Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illeri ziyaret edilerek, çevre sorunları yerinde incelenecek. Çeşitli tıp fakültelerinin halk sağlığı anabilim dallarından 20 araştırma görevlisinin katıldığı GES’in eğitim yönlendiriciliğini Dr. Ahmet Soysal ve Dr. Seval Alkoy yürütüyorlar.