Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 23 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yan Dal Uzmanlık Sınavı’nın başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığına dair somut bir açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili olarak gönderilen yazıda, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’nın Ek 9. maddesine eklenen ve 5 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle ilgili olarak, sınava giren hekimlerin Sağlık Bakanlığı’ndan somut bir açıklama beklediğine işaret edildi.

YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan değişikliklerin tamamlanmış işlemlere uygulanması için haklı bir sebep bulunmadığına dikkat çekilen yazıda, konunun hukuki güvenlik ve haklı beklenti ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi ve söz konusu değişikliğin yasanın yürürlük tarihinden sonraki işlemlere uygulanacağının açıklanması istendi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için…