Zonguldak Valisi  567 Covıd-19 vakasının 137’sinin sağlık çalışanı olduğunu ve bu kişilerin kendilerini korumayarak salgınla mücadeleye zarar verdiklerini açıkladı!

 Bu açıklamadan, ülkeyi yönetenlerin, Sağlık Bakanlığı’nın,  illerdeki Vali ve Sağlık Müdürlerinin her konuda olduğu gibi Covıd-19 salgınında da hiçbir sorumluluğu olmadığını kabullenmemizi beklediklerini anlıyoruz.  İşler iyi giderse “başarıyı” sahiplenen  ve attıkları her adımın doğru olduğuna inanan yöneticilerin,  herhangi bir aksama ya da olumsuz sonuç ortaya çıktığında kendileri dışında suç ve suçlu arama alışkanlıkları bıkkınlık vermeye başladı. 

Zonguldak’ta ZAMANINDA;  hasta verilerini açıklamayan, nitelikli ekipmanı ve uzman hekim desteğini  sağlamayan, koordinasyonu iyi yapamayan, sağlıkçılara gerektiğinde yaygın test uygulamayanların hiçbir kabahati yok! Hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi?

Benzerine sıkça rastladığımız Zonguldak Valisi’nin bu açıklaması içeriğindeki aşağılayıcı “yurt verdik-yemek verdik”  söylemleri  bir yana, Covıd-19 salgınının ülkemizde nasıl yorumlanacağının da bir göstergesi niteliğinde. Anlaşılıyor ki,  ülkemizde hasta ve vefat sayısı artarsa bu kendini koruyamayan, sokağa çıkan yurttaşların suçu, sağlık hizmetinde aksama olur ve yüksek sayıda sağlık çalışanı hastalanırsa hekim ve sağlık çalışanlarının beceriksizliği olarak açıklanacak. Bu konuda da gerekirse hekimler ve sağlık çalışanları “günah keçileri” olarak gösterilebilecek.

Dünya çapında yaygın ölümlere neden olan ve nasıl bir seyir izleyeceği de tam olarak belirlenememiş olan Covıd-19 salgını sürecine dair ülkemizde sık sık kendini hissettiren bu anlayışı reddettiğimizi açık olarak ifade etmek istiyoruz.

Sağlık çalışanları en önde salgınla mücadele ederken onları koruma sorumluluğu olanlar bunu bir yük olarak göremez. Zonguldak Valisini salgın mücadelesinde kabahatli aramayı bırakıp sağlık çalışanlarından özür dilemeye, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanını üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi