Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek işlevsiz hale getirilmesine karşı 10 Kasım 2022 günü ATO’da bir basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten; Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte sağlık alanındaki kaosun derinleştiğini söyleyerek söze başladı. Eğitimin niteliksizleşmesinin, akademik kadronun parçalanmasının, planlamalardaki bozulmanın hekimler açısından bir kaosa yol açtığını belirten Ökten, yurttaşlar açısından ise hizmet alımında ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti. Sözleşme uyarınca Etlik Şehir Hastanesi’nin donanımının yüklenici şirket tarafından karşılanması gerektiğini hatırlatan Ökten, “Taşıma su ile hastane yapılmaz! Kabul komisyonu, başhekimlikler, sağlık müdürlüğü bunu nasıl onayladı? Sayıştay, raporlarında yer verdiği bu sorunlarla ilgili yargı yetkisini neden kullanmıyor?” diye sordu. TTB’nin ve tabip odalarının yeni hastane yapımına karşı olmadığının altını çizen Ökten, “Biz; bir hastane yapılırken diğer hastanelerin kapatılmasına, ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmasına, sağlık hizmetinin şehrin bir ucuna toplanmasına, hastane kadrolarının ve tıbbi cihazların korunmamasına karşıyız” diye ekledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ise iktidarın eğitimi niteliksizleştiren, sağlığı ulaşılmaz hale getiren, yoksulları dışlayan, koruyucu sağlık hizmetlerini göz ardı eden, özel hastaneleri önceleyen sağlık politikalarına karşı bütünlüklü bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Dev şehir hastanelerinde hekimler için dinlenme odaları dahi olmadığını belirten Karahancı, TTB’nin ve tabip odalarının tüm bu gerçekleri dillendirdiği ve mücadele ettiği için iktidar tarafından hedef alındığını vurguladı. Karahancı, “Hekimlerin hakları ve toplumun sağlık hakkı için bu yıkıcı sağlık politikalarıyla mücadele etmek bizim sorumluluğumuz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun; Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması sonrası yaşanan kaostan en çok asistan hekimlerin etkilendiğini ifade etti. Basın açıklaması metninde de yer alan, asistan hekimlerin ekim ve kasım aylarındaki çalışma koşullarını aktaran Coşkun, “Bu çalışma biçimi usulsüzdür ve ne kadar süreceği belirsizdir. Eğitimler aksadı, birçok asistan hekimin yüz yüze eğitim hakkı elinden alındı. Bazı bölümlerde hoca kalmadı. Elektif ameliyatlar yapılamadı. İş yükü çok ciddi anlamda arttı. İşleyiş tamamen düzensizleşti. Asistan hekimler bu belirsizliğin son bulmasını ve eğitimlerin sorunsuz devam etmesini istiyor” diye konuştu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür tarafından okunan açıklama şöyle:

Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dünü Bugünü

1963 yılında 150 yatak kapasitesiyle hizmete açılan hastane, 23 Haziran 2008 tarihinde Zübeyde Hanım Doğumevi ile birleşti. Zaman içinde gelişerek 2012 yılında Balgat Semt Polikliniği, 2016 yılında Beştepe ek hizmet binasını da bünyesine katan, yan dal uzmanlıkları veren hastane, yakın zamanda Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla farklı bir sürece evrildi. 418 yatak, 40 eğitim görevlisi, 210 uzman, her dalda asistan ve 1792 personel bulunmakla birlikte, bugün geldiği nokta itibariyle kapanmaya doğru gitmektedir.

Eylülde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kısmen taşınarak “TC Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi” adı altında A-2 dal hastanesi rolünde hizmete devam etmesi ifade edildi.

Ancak Etlik Şehir Hastanesi açılmadan bir gün önce, 27 Eylül 2022 tarihli başka bir genelge ile kısmen Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacağı, eğitim ve araştırma hastanesi vasfının devam edeceği belirtildi.

Statü olarak önce A-2 dal hastanesine çevrilen, kısa süre sonra yayımlanan genelge ile tekrar eğitim ve araştırma hastanesi olan Sami Ulus, bu statüsünü kağıt üstünde korumaktadır. Sami Ulus’ta uzmanların ise %70’ten fazlası Etlik Şehir Hastanesi’ne gitti. Asistanlar ekim ayında yapılan görevlendirme ile Etlik Şehir Hastanesi’ne gitti, Sami Ulus’a geçici görevle geliyorlar. 150 asistan Etlik Şehir Hastanesi’nde, 16 asistan Sami Ulus’ta. Görevlendirmelerin neye göre yapıldığı, ne kadar süreceği belirsiz. Acil serviste ise mevzuata aykırı şekilde pratisyen hekimler uzmanlarla nöbet tutuyor. Asistan yok.

Asistan eğitimlerde bu süreçte ciddi şekilde zarar görmüş durumda. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’ne göre asistanlar eğitim kliniği olmayan yerlerde çalıştırılamazlar. Ayrıca asistanlar ve tez hocaları ayrı hastanelere dağılmış durumda, bu da akademik çalışmayı olumsuz etkilemekte.

Yan dallarda uzman sayısı ciddi oranda azalmış durumda:

 • Biyokimya: 2 uzmandan 1’i gitti.
 • Çocuk Cerrahisi: 12 uzmandan 6’sı gitti.
 • Çocuk Kalp Damar Cerrahisi: 5 uzmandan 3’ü gitti.
 • Çocuk Kardiyolojisi: 6 uzmandan 4’ü gitti. Tüm yan dal asistanları gitti. Anjiografi ünitesi kapatıldı.
 • Çocuk Metabolizma ve Hastalıkları: 2 uzmandan 1’i gitti.
 • Çocuk Nefrolojisi: 5 uzmandan 3’ü gitti.
 • Çocuk Nörolojisi: 7 uzmandan 6’sı gitti. Tüm yan dal asistanları gitti.
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları: 4 uzmandan 2’si gitti.
 • Çocuk Gastroenteroloji: 3 uzmandan 1’i gitti.
 • Çocuk Radyoloji: 6 uzmanın hepsi gitti.
 • Radyoloji: 6 uzmandan 5’i gitti.
 • Çocuk Romatoloji: 2 uzman da gitti. Yan dal asistanları gitti. Romatoloji polikliniği kapatıldı.
 • Yenidoğan (Neonatoloji): 10 uzmandan 8’i gitti.

Kapatılan ünite, servis ve poliklinikler:

 • 3 pediatri servisi
 • Enfeksiyon hastalıkları servisi
 • Palyatif bakım servisi
 • Beştepe binasındaki yoğun bakım servisi
 • Beştepe binasındaki yenidoğan yoğun bakım servisi
 • Çocuk onkoloji servisi
 • Çocuk hematoloji polikliniği
 • Çocuk romatoloji polikliniği
 • Anjiyografi ünitesi
 • Sosyal pediatri polikliniği
 • Beştepe binasındaki acil servis
 • Çocuk cerrahisi servisi (ameliyat yapılmıyor)
 • Çocuk kardiyovasküler kliniği  (ameliyat yapılmıyor)
 • Kadın doğum servisi (Kadın doğum kliniği tamamen kapatıldı ve tüm klinik Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı)
 • İki ayrı yataklı servis olan nefroloji ve endokrin servisleri birleştirildi
 • Radyolojide bilgisayarlı tomografi ve MRG çekimleri devam ediyor. Haftada bir gün bir uzman hekim Etlik Şehir Hastanesi’nden gelip çekimleri raporluyor ancak anestezi ile çekim yapılmıyor.

Şu anda devam eden servisler/poliklinikler:

 • 2 yataklı pediatri servisi
 • 1 yoğun bakım servisi (aktif değil)
 • 1 yenidoğan yoğun bakım servisi (aktif değil)
 • Nefroloji ve endokrinoloji yataklı servisleri birleştirilip tek servis yapıldı
 • Acil servis (1 çocuk acil uzmanı var, nöbetleri pratisyen hekimler tutuyor)
 • Genel pediatri poliklinikleri
 • Çocuk enfeksiyon hastalıkları polikliniği
 • Çocuk gastroenteroloji polikliniği
 • Çocuk kardiyolojisi polikliniği
 • Çocuk metabolizma ve hastalıkları polikliniği
 • Çocuk nefrolojisi polikliniği
 • Çocuk nörolojisi polikliniği
 • Çocuk immünoloji-alerji polikliniği
 • Gelişimsel pediatri polikliniği
 • Çocuk cerrahisi polikliniği

 

Sami Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği eğitim kadrosuyla birlikte Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Taşınma sürecinde iki ay MHRS ile hasta bakılmadı. Elektif ameliyatlar yapılmadı. Ek binada pediatrik acil servis kapatıldı. Olası acil çocuk hastalar için pratisyen hekimler görevlendirildi. Bu süreçte eğitim klinikleri hasta göremedi ve asistan eğitimleri aksadı.

Şu anda ise Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beştepe ek binası, devlet hastanesine dönüştürülmüş durumda.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın 21 Eylül günü paylaştığı “Hiçbir hastanemiz kapanmayacak, yepyeni bir hastanemiz daha oldu” paylaşımı gerçeği yansıtmamaktadır. Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diğer hastaneler gibi seçime kadar kapanmadan ama yavaş yavaş içi boşaltılarak fiili olarak kapanmaya başlamıştır.

Bu belirsizlik ve bölünmüşlük durumu asistan hekimlerimiz başta olmak üzere eğitim görevlisi ve uzman hekimlerimizi ciddi düzeyde kaygılandırmakta, eğitimin aksamasına yol açmakta, vatandaşların hizmete erişimini zorlaştırmaktadır. Bir an önce netleşme sağlanmalı, eğitim ve araştırma hastanesi vasfının korunmasına yönelik gerekli adımlar atılmalıdır.

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi