Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 17 Nisan’a kadar devam edecek olan eylem ve etkinlik takvimi kapsamında 18 Ocak’ta başlattığı bölge toplantıları tamamlandı. Sırasıyla; Samsun, Manisa, Adana, İstanbul, Mardin ve Ankara’da gerçekleştirilen Bölge Tabip Odaları Toplantılarında, TTB Merkez Konseyi üyeleri tabip odaları yöneticileri ve hekimlerle buluştu. Toplantılarda, TTB Merkez Konseyi’nin “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” talebiyle başlattığı 14 Mart Eylem ve Etkinlik Programı, sağlık alanında giderek artan şiddet ve öne çıkan sorunlar konuşuldu.

Karadeniz Bölge Tabip Odaları Toplantısı 18 Ocak 2020 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Sinop Tabip Odaları yöneticilerinin katıldığı toplantıda, TTB Merkez Konseyi’ni Dr. Selma Güngör temsil etti.

Samsun

Aynı gün Ege Bölge Tabip Odaları Toplantısı da Manisa’da gerçekleştirildi. İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Isparta-Burdur ve Manisa Tabip Odaları temsilcileri ile TTB İkinci Başkanı  Dr. Ali Çerkezoğlu ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan biraraya geldi.

Manisa

19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı’na (GİTO) adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa Tabip Odaları yöneticileri katıldı. Adana’da gerçekleştirilen toplantıya TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş katıldılar.

Adana

Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısı 25 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi’ni İkinci Başkan Dr. Ali Çerkezoğlu’nun temsil ettiği toplantıya İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale Tabip Odaları yöneticileri katıldılar.

İstanbul

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak Tabip Odaları temsilcilerinin katıldığı Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları toplantısı ise 26 Ocak 2020 tarihinde Mardin’de yapıldı. Toplantıya TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya katıldılar.

Mardin

Bölge Tabip Odaları kapsamındaki son toplantı 2 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara, Eskişehir ve Aksaray Tabip Odaları yöneticilerinin katıldığı İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı’na TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman katıldı. Sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çeken ve TTB’nin eylem planı hakkında bilgi veren Adıyaman, tüm sağlık çalışanlarından ve meslek örgütlerinden de sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik eylemlere destek vermelerini istedi.

Ankara