İzmir’de Bayraklı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan bir hekim, bugün (10 Mayıs 2018) poliklinik hizmeti verdiği sırada bir hastanın fiziki saldırısına uğradı. Burnunda travmaya bağlı hematom gelişen hekim, acil olarak operasyona alındı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

 

Artık Şiddete Uğramak İstemiyoruz!

Bugün Bayraklı Aile Sağlığı Merkezi’nde bir meslektaşımız, poliklinik hizmeti verdiği sırada bir hastanın fiziki saldırısına uğradı. Burnunda travmaya bağlı hematom gelişen hekim arkadaşımız acil olarak operasyona alındı. Sağlık durumu şu anda iyi olan meslektaşımızı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakan Köse hastanede ziyaret ettiler. İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara da hekimle görüştü ve gerekli adli işlemleri başlattı.

Sağlıkta şiddet ne yazık ki hız kesmiyor. Daha iki gün önce Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Acil Servisi’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edilmiş, yetkililer göreve davet edilmiş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından geçtiğimiz yıl önerilen Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşması istenmişti. Bizler Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık hizmeti veren kurumları bir işletmeye dönüştürdüğünü, sağlık hizmetinin niteliğini bozduğunu, bunun da sağlık çalışanlarını hedef haline getirdiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak yapılan açıklamaların, çözüm önerilerinin yetkililerde bir karşılık bulmadığını üzülerek görüyoruz.

TTB ve İzmir Tabip Odası olarak meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yürütülecek adli sürecin yakından takipçisi olacağımızı, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine sessiz kalınmaması için yetkilileri ve tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu