Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos günü, sabah saat 07:24’te, Elazığ/Kovancılar’da 4.0 büyüklüğünde bir depremle güne uyanmış ve “Doğa Bize Hatırlatıyor!” demiştik. Bu defa ise Şubat 2023 Depremlerinin acı tecrübesini de yaşamış olarak, 17 Ağustos’u anıyoruz.

Şubat 2023 depremleri 11 ili etkiledi, resmi sayılara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti, 230 binden fazla bina, 645 binden fazla bağımsız bölüm yıkıldı veya ağır hasar gördü. Depremlerde en fazla can kaybı Hatay’da meydana geldi, şehir neredeyse tamamen yok oldu.

17 Ağustos Büyük Marmara Depreminde yaşanan ve sonraki yıllarda da sürekli görmeye devam ettiğimiz bir kamusal gerçekle burada da karşılaştık: Bölgede kamu kurumlarının ilk saatlerden itibaren başlayan ve bitmek bilmeyen zafiyeti!

17 Ağustos depreminde Kızılay’ın ve Sivil Savunma Kurumu’nun yetersizliklerinin anlaşılmasıyla oluşturulan, diğer kurumların beklenen zaafiyetini gidermesi, kamunun bütün olanaklarını tek elden afet bölgesine ulaştırması ve koordine etmesi gereken kurum olarak kurulan AFAD, varoluş sebebi olan en kritik zamanda ciddi zaaflar gösterdi, sınıfta kaldı. Burada ifade ettiğimiz zaafların, “insan hayatı” anlamına geldiğini unutmamak gerekiyor.

Doğa bize kendini hatırlatmaya devam ederken, Türk Tabipleri Birliği olarak biz de hatırlatmaya ve uyarmaya devam ediyoruz: Kamu otoritesi, meslek örgütlerinin, bilim insanlarının sesini duymalı, deprem riskinin azaltılması ve gerçekleşmesi kaçınılmaz olan, her depremde biraz daha yaklaşıyor mu endişesini yaşadığımız olası Marmara depremine hazırlanmak için aklın ve bilimin gereklerini yerine getirmeye bir an önce başlamalıdır.

Uyarılarımızı ve önerilerimizi tekrarlıyoruz:

  • Deprem toplanma alanları kupon arazi değildir, işlevi dışında kullanılanlar ivedilikle eski haline getirilmelidir,
  • Türkiye Risk Azaltma Planı (TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve her il için yapılmış olan İl Risk Azaltma Planları (İRAP), mutlaka TTB’nin ve diğer Meslek Örgütlerinin görüş ve önerileri alınmak suretiyle, yeniden hazırlanmalıdır.
  • Her türlü afet halinde ilk önce kara ulaşımı felç olmaktadır, bunu Şubat 2023 depremlerinde acı bir şekilde tecrübe ettik! Bu nedenle ulaşımı güç, yerleşim yerlerine uzak olan Şehir Hastaneleri yüzünden kapatılan, şehir içindeki hastanelerimiz tekrar hizmete açılmalıdır.
  • 17 Ağustos Büyük Marmara Depreminde, ortaya çıkan kamusal zaaflarının bir neticesi olarak kurulmuş olan AFAD’ın, liyakat ve bilimsel görüşler temelinde yeniden yapılandırılması ve Meslek Örgütleriyle işbirliği içinde çalışması için gerekli girişimlere derhal başlanmalıdır!
  • Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu 17 Ağustos Depreminden Şubat 2023 depremlerine kadar her olağandışı durumda herhangi bir çağrı beklemeden sahada üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Kamu otoritesi bu gerçeği göz önüne alarak bundan sonraki yaşayacağımız olası olağandışı durumlara karşı TTB ile koordine hareket etme konusunda gönülsüz davranmamalıdır.
  • 17 Ağustos’u unutmadık, Şubat 2023 depremlerini de unutmayacak ve unutturmayacağız!

 

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi