Bazı resmi kurumların yöneticilerinin yönlendirmesiyle, TMMOB'nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda almış olduğu HAYIR kararını protesto etme bahanesi ile 22 Mart 2017 günü TMMOB önünde yapılan provokatif eylemi kınıyoruz.

Referanduma ilişkin görüş bildirmek demokratik bir haktır. Bu hakkın sadece HAYIR diyenlere yönelik olarak bizzat iktidar eliyle gasp edilmeye çalışılması, HAYIR diyenlerin baskı altına alınması, saldırıya uğramaları kabul edilemez.

TMMOB önünde gerçekleştirilmeye çalışılan provokatif eyleme karşı, örgütlülük bilinci ve sağduyu iile hareket ederek, bu provokasyona geçit vermeyen mühendis ve mimar dostlarımızı selamlıyor, emek mücadelemizde her zaman yan yana durduğumuz TMMOB’nin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla,

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ