Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yasalaştırılmak istenilen “Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasa Tasarısı” üzerine bir panel gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi Dr. Osman Öztürk konuşmacı olarak katıldılar.


28 Nisan 2017 tarihinde KTAMS Barış Salonunda gerçekleştirilen panele KKTC Sağlık Bakanlığı yöneticileri, farklı sendikaların yöneticileri, Kıbrıs Tabipler Birliği yöneticileri, sağlık çalışanları ve kamu çalışanları katıldılar.

Panelin açılışını KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptı. Ahmet Kaptan konuşmasında baskın tarzında getirilmek istenen bir yasa tasarısıyla karşı karşıya olduklarını, bu dayatmacı anlayışı kabul etmediklerini ve sağlığın özelleştirilmesine karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Osman Öztürk konuşmalarında Türkiye sağlık ortamını, Türk Tabipleri Birliği’nin Türkiye’de uygulanan sağlık politikalarına bakışını dile getirdiler.

TTB heyeti ayrıca sendika yöneticilerinden oluşan bir grupla "Türkiye’de Sağlıkta Özelleştirme" konulu bir toplantı gerçekleştirdi ve televizyonlarda canlı yayınlara katıldı.