Dünya Tabipler Birliği (DTB) Konseyi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Cizre temsilcisi ve Şırnak Tabip Odası eski başkanı Dr. Serdar Küni'nin, 6 aydır süren tutukluluk kararından ciddi kaygı duyduğunu açıkladı. DTB, tüm ulusal tabip odalarını ve uluslararası sağlık camiasını Dr. Serdar Küni'nin 24 Nisan'da Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmasına katılmaya ve Küni'ye destek olmaya çağırdı.

DTB'nin Nisan 2017'de Zambiya'nın Livingstone kentinde gerçekleştirilen 206. Konsey oturumunda Dr. Serdar Küni'ye destek kararı alındı.

Kararda, DTB'nin doktorların güvenliğini ve sağlık hizmetlerinin sunumunu ağır biçimde tehdit eden uygulamaları kınadığı belirtilerek, "Sağlık alanındaki profesyonellerin korunması temel önemdedir; sağlıkçılar ancak bu durumda kimlik, bağlantı ya da siyasal görüş gibi hususları gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese hizmet verme görevlerini yerine getirebilirler" denildi.

DTB'nin kararında, konuyla ilgili ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme ve kararlar hatırlatılırken, bir hastaya yardım ettiği için bir doktorun cezalandırılmasının uluslararası insani hukuk ve insan hakları standartlarının ve tıbbi etiğin açık ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi.

DTB, tüm ülkelerdeki tabip odalarına ve uluslararası sağlık camiasına şu çalışmaları yapma çağrısında bulundu:

- Sağlık, örgütlenme, düşünceleri serbestçe ifade ve adil yargılanma hak ve özgürlükleri dâhil olmak üzere Türkiye’nin insani ve insan haklarına ilişkin yükümlülüklerine tam saygı göstermesi.

- Keyfi gözaltı ve tutuklama mağdurlarına gerekli tazminat ve haklarının iadesi.

DTB'nin kararı için tıklayınız.

Kararın Türkçe çevirisi için tıklayınız.