Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Gezi davasında verilen kararlara karşı üç ilde başlattığı Adalet Nöbeti’ni 15. gününde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticileri ziyaret etti.

Ziyarete TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı. Nöbette kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Vedat Bulut, Gezi davasından çıkan kararların asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Bulut gerek Gezi davasında ceza verilenlerle gerekse de aileleri ve meslek örgütleriyle dayanışma içinde olacaklarını; demokrasi ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.