Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada iki kere olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının sekizincisine Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Aslı Davas konuk oldu.

Salgın sürecinde etkili bir filyasyonun nasıl yürütülmesi gerektiğinden söz eden Davas, Türkiye’de ise ekip sayısının yetersizliği, test stratejisinin olmaması, kapanma kararlarında topluma dönük sosyal desteklerin eksikliği gibi olumsuz örneklerle karşılaştıklarını ifade etti. Dr. Davas, “Filyasyon uygulamaları çok geç bir tarihe kadar sınırlı bir biçimde yürütüldü. Dolayısıyla biz hastalarımızı erken dönemden itibaren izole edemedik ve temaslılarımızı saptayamadık. Bunu yapabilmemiz için elimizde araçlarımızın, kararlılığımızın, filyasyon ekibi ve test yaygınlığının olması gerekirdi. Karantina ve izolasyona alınanlara sosyal destek olmaması temaslı bildirimlerini de sınırladı. Filyasyon uygulamalarının yetersizliğinde bunun gibi birçok bileşenin etkisi oldu” diye konuştu.