14 Mart Taksim Anıt Tören etkinliği, 14 Mart 2017 Salı günü 12.00’da gerçekleştirildi. Fransız Konsolosluğu önünde bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetici ve üyeleri Taksim Atatürk Anıtı’na yürüyerek, anıt önüne “Her Zaman, Her Yerde İyi Hekimlik” yazılı çelenk bıraktılar.

Törende ilk konuşmayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaptı. Dr. Tükel, konuşmasında, TTB Merkez Konseyi olarak son 1 aydır, ’14 Mart’ta 4 Talebimiz Var’ başlığı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlattı ve ilk taleplerinin haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen hekimlerin, sağlık çalışanlarının bir an önce görevlerine iade edilmeleri olduğunu belirtti. Dr. Tükel, ikinci taleplerinin, 14 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın dayattığı performans sistemi nedeniyle ortaya çıkan; hastalara yeterli süre ayrılamaması, yeterli fizik muayene yapılamaması durumunun son bulması, hastalarımıza yeterli süre ayırabileceğimiz koşulların oluşturulması olduğunu ifade etti. Dr. Tükel, uygulanmakta olan sağlık politikalarının niceliği artırırken niteliği düşürdüğünü, bunun sonucunda da vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti alma haklarının engellendiğini belirtti. Üçüncü taleplerinin çalışma koşullarıyla ilgili olduğunu belirten Dr. Tükel, TTB olarak çalışan ve emekli hekimler için iyi koşullarda yaşayabilecekleri, emeklerinin karşılığı olan ücretler talep ettiklerini ifade etti. Dr. Tükel, dördüncü taleplerinin, sağlığın en önemli gündemlerinden biri olan sağlıkta şiddetin sona ermesi olduğunu vurguladı ve bu konuda çözüme yönelik önerileri olduğunu belirtti. Performans sisteminin, hekimleri 5 dakikada hasta bakmaya zorlamanın, sağlık hizmetlerinde niteliği düşürdüğünü ve bunun da sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Dr. Tükel, şiddetin toplumsal ilişkilerin her alanında yaygın olarak görüldüğünü belirterek, sağlık alanını da içerecek şekilde her alanda toplumsal barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Sağlıkta şiddetin önlenmesine katkı sağlaması amacıyla, bir yasa tasarısı hazırlayarak Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Dr. Tükel, TTB Merkez Konseyi olarak hazırladıkları önerileri yarın TBMM’de kamuoyuyla, basınla ve milletvekilleriyle paylaşacaklarını ve taleplerinin takipçisi olacaklarını söyledi. Dr. Tükel, konuşmasını, “TTB Merkez Konseyi adına 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyoruz. Daha mutlu günlerde, daha huzurlu, daha eşitlikçi, daha demokratik ortamlarda Tıp Bayramı kutlamayı umut ederek saygılarımı sunuyorum” sözleriyle tamamladı.

Ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez bir konuşma yaptı. Dr. Erez; “14 Mart Türk yüksek eğitim tarihinde çok önemli bir dönemeç noktasıdır. 14 Mart; halkı çağdaş normları gözeterek tedavi edecek, iyileştirecek insanlar yetiştirecek, bilimsel araştırmalar yapacak bir tıp müessesesinin kuruluş günüdür. Bu elbette övgüyü ve kutlanmayı hakeden bir gelişmedir. Ancak aradan geçen bunca zamandan sonra bu müessese, bu müesseseden üreyen diğer kurumlar istediğimiz düzeye gelebildiler mi? Bu sorunun cevabı yüksek sesle Hayır. Bir memlekette eleştiri yoksa, eleştirenin başı derde giriyorsa, o memlekette yaşayanlar, o memleketin tabipler birliği, meslek kuruluşları eleştiri yaptığı zaman engelleniyorsa, görevlerini yapan insanlar sebepsiz, hukuksuz şekilde uzaklaştırılıyorsa o memlekette bilim de yapılamaz, insan da eğitilemez ve sonuç bugün yaşadığımız gibi hüsran verici olur. Hepinize tıp öğrencileri yetiştiren kurumların gerektiği gibi ihya edileceği bir ortam özlemiyle saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

14 Mart 2017 Hekimlik Bildirgesi’ni İTO Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada; “Nitelikli sağlık hizmet sunumu, ancak, hastaya yeterli süre ayırmakla, şiddetin olmadığı, güvenli ve olumlu çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. 14 Mart Tıp Bayramında, her şeye rağmen, “Hekim-Emekli Hekim Ücretleri” ile ilgili önerilerimizi de içeren çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, “Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” ve sağlıkta şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi taleplerimizi yükseltiyoruz. İş güvencesi ve insanca çalışma koşulları, sağlık hakkı, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için 14 yıldır uygulanan sağlık politikalarına HAYIR diyoruz! 14 Mart’ın, tüm kötülüklere ve haksızlıklara karşın, iyilik, dostluk ve dayanışmanın, gelecek güzel günler ve barış içinde bir yaşam için yeni bir başlangıcın ilk adımı olmasını diliyoruz” denildi.

14 Mart Hekimlik Bildirgesi için tıklayınız.