TTB Merkez Konseyi, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın Beşiktaş Kaymakamlığı'nca hukuksuz bir şekilde boşalttırılması ve oniki kişinin gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı.

 

TMMOB’a Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

Sendikalar ve meslek örgütlerine, gerek yöneticileri nezdinde, gerekse kurumsal olarak, hukuk hiçe sayılarak yöneltilen baskılar giderek şiddetlenmektedir.

TMMOB’a yargı kararı da çiğnenerek  yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırılara karşı her türlü demokratik ve hukuki mücadeleyi dayanışma içinde sürdürme kararlılığımızı bir kez daha duyuruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi