Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu ve Ankara Tabip Odası (ATO) İnsan Hakları Komisyonu tarafından İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlenen “İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” başlıklı panel 10 Aralık Pazar günü, Ankara’da Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TTB İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Tufan Kaan’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’den (CİSST) Av. İdil Aydınoğlu konuşmacı olarak katıldığı paneli çok sayıda katılımcı izledi.

Dr. Tufan Kaan, panelin açılışında yaptığı konuşmada TTB İnsan Hakları Kolu ve ATO İnsan Hakları Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden TTB ve ATO’ya ulaşan mektuplardan ve sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşanan sıkıntılar ve kelepçeli muayene gibi sorunlardan söz eden Kaan, mektuplarda yer alan şikâyet ve talepleri aktardı.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye’de hak ihlallerini OHAL bağlamında yaşanan sorunlarını, kadın ve cocuklara yönelik hak ihlallerini ele aldı. Dr. Metin Bakkalcı, “Cezaevleri ve Sağlık” başlıklı konuşmasında, cezaevlerinde sağlık hakkına ulaşım konusunu ele aldı ve tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetleri yönünden tüm vatandaşlarla aynı haklara sahip olması gerektiğini ifade etti. Av. İdil Aydınoğlu da “İnfaza İlişkin Güncel Sorunlar İzolasyon, Disiplin Cezaları Ayrımcılık” konusunu aktardı. Forum bölümünde salondan gelen sorular ve katkılar değerlendirildi.

Panelin ardından, ATO İnsan Hakları Komisyonu üyesi Dr. Aysel Ülker'in yıllardır ATO ve İnsan Hakları Komisyonuna yaptığı eşsiz katkılara teşekkür amacıyla hazırlanan kısa video izlendi. Dr. Aysel Ülker için TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan hizmet plaketi, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Dr. Aysel Ülker’e sundu.