Türk Tabipleri Birliği (TTB)-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Deprem Koordinasyonu’nun Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde yürüttüğü malnütrisyon çalışmaları kapsamında beş yaş altı çocuklarda tespit ettiği beslenme ve gıda güvencesi sorunlarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı çalışma yayımlandı.

Çalışmanın ilk iki bölümünde amaç, gereç ve yöntemler sıralanırken; üçüncü bölümde sosyo-demografik bilgiler eşliğinde gıdaya erişim ve gıda güvenliği ile beslenme durumlarına ilişkin bulgular paylaşıldı. Dördüncü bölümde mutfak alanları ve gıda saklama koşulları ile ilgili gözlem sonuçları; beşinci bölümde ise beslenme, gıda güvencesi ve gıda güvenliği ile ilgili niteliksel çalışmanın sonuçları yer aldı. Çalışmanın sonuç bölümünde ise ortaya çıkan çarpıcı sorunlara literatür ve sahanın gerçeklerinden hareketle hızlıca uygulanabilir çözümler önerildi.

Çalışmanın tamamı için tıklayın.