Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamaları kapsamında 2016 yılında çıkarılan 676 Sayılı KHK ve buna bağlı olarak yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği doğrultusunda, halen işe girecek ve ataması yapılacak olan hekimlere uygulanan güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının kaldırılmasını istedi. Halen, 1200’ü aşkın hekimin güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasını beklediğini, 400’ü aşkın hekimin de güvenlik soruşturmasına göre “atama şartlarını taşımadığı gerekçesiyle” görevine başlatılmadığını açıklayan TTB Merkez Konseyi, bu durumun hekimlerin çalışma hakkının engellenmesi ve sağlık hizmetinin de sınırlanması anlamına geldiğine dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi’nin konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısı 6 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Basın toplantısına, TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Mübetcel İlhan ve Dr. Yaşar Ulutaş’ın katıldılar.

TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, bin bir zorlukla, en yüksek puanları alarak tıp fakültesini kazanmış, yine bin bir zorlukla 6 yıl boyunca öğrenim gören, ailelerinin yaptığı nice fedakârlıklarla tıp fakültesinden mezun olan yüzlerce gencin, mezuniyet sonrasında kimin tarafından hangi gerekçeyle ve hangi kritere bağlı olarak yapıldığı belli olmayan nedenlerle atamalarının gerçekleştirilmediğini söyledi. Deli Dumrul hikâyesine benzeyen bir uygulama dolayısıyla hekimlerin mağdur olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Mezun olup diplomasını alarak mesleğini yapmaya hak kazanmış kişiler arasında ayrımcılık, bölücülük yapmayın. Bin bir emekle yetişmiş, kendini kanıtlamış insanları engellemekten vazgeçin” diye konuştu. Çerkezoğlu, TTB olarak süreci bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da takip edeceklerini, hukuki süreçler de dahil olmak üzere mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım  Yılmaz da, güvenlik soruşturmaları süren ve atamaları yapılmayan hekimlerle ilgili olarak TTB’nin şu taleplerini sıraladı:

- Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası ile sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere atanacak hekimlere güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılmasına ilişkin işlemlere son verilmelidir.

- Güvenlik soruşturması devam eden hekimlerin bu işlemleri sonlandırılarak atamaları ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

- Güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayan hekimler, işlemleri geri alınarak ivedilikle görevlerine başlatılmalıdır.

- Tıpta uzmanlık sınavını kazanan, ancak güvenlik soruşturması süren ya da olumsuz gelen hekimler, uzmanlık eğitimlerine başlatılmalıdır.

- Mevcut durumda güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ataması yapılmayan hekimlerin özel sağlık hizmetlerinde hekimlik yapmalarının önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır.

Basın açıklaması için tıklayınız.