TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen’i makamında ziyaret ederek, yeni görevi dolayısıyla kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler.
 
Görüşmede, üniversitelerin ve özelde de tıp fakültelerinin içinde bulunduğu zorluklar ele alındı. Tıp eğitiminin durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Akademik yaşam ve özellikle tıp eğitiminde yaşanan zorlukların aşılmasında, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde tüm kurumların işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Türk Tabipleri Birliği'nin bu başlıklardaki çalışmaları hakkında bilgi verildi.