Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK); son dönemde boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, şiddetli kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerinin artmasına bağlı olarak salgın riskiyle karşı karşıya kalınması üzerine aile hekimleriyle yaptığı anket çalışmasının sonucunu 13 Ekim 2023 günü bir basın toplantısı ile paylaştı.

Basın toplantısının açılışında söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin/sağlık emekçilerinin vakalarla ilk temas kuranlar olması nedeniyle aktardığı verilerin büyük önem taşıdığını söyledi. Korur Fincancı, gerek saha verilerinin aktarılması gerekse de kamu otoritesinin uyarılması amacıyla yürüttüğü bu çalışma için TTB AHEK’e teşekkür etti. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut da sahadan edindiği verilerle hazırladığı bu açıklama için TTB AHEK’e teşekkürlerini iletti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Sürece bakanlık gözünden bakınca virüsün çok akıllı olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada yaz aylarında pik yapan Eris varyantı, bizde turizm sezonunun bitmesini bekliyor. Pandemi döneminde gün ve saat seçen, üç kişi bir araya geldiğinde bulaşan ama lebalep kongrelerde, tarikat liderlerinin cenazelerinde bulaşmıyor” diye konuştu. Bilimin ise bu yaklaşımın tam aksi yönünde olduğunun altını çizen Eroğulları, Sağlık Bakanlığı’nı bilimsel gerçekliğe göre hareket etmeye ve halkın sağlık hakkını korumaya çağırdı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin deprem bölgesinden aktarım yaptı. Basın toplantısına bir konteynırdan katıldığını ve bölgedeki hekimlerin uzun bir dönem boyunca bu sağlıksız konteynırlara mahkum edilmiş hissi yaşadığını söyleyen Şirin, “Salgın deprem bölgesinde daha ciddi yaşanıyor. Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olduğu için yurttaşlar aile hekimliklerine geldiklerinde toplu biçimde içeri girmeye çalışıyor. Yıkım çalışmalarının usulüne uygun yapılmaması solunum yolu hastalıklarını daha da artırıyor. Aile hekimlerinin çalışma koşulları kötüleşirken, iş yükleri artıyor. Aile hekimleri tükenirken, hastaların şiddet eğilimi tırmanıyor” dedi.

TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, geçtiğimiz hafta Kocaeli’de saldırıya uğrayan aile hekimlerine geçmiş olsun dileyerek söze başladı. COVID-19 ile mücadelede bakanlık eliyle tam bir karartma uygulandığını, test yapılmadığı için vaka sayısının da öğrenilemediğini belirten Kırımlı, “Toplumu bilgilendirmesi gereken kamu otoritesinin, aşı başta olmak üzere koruyucu tedbirler ile ilgili tereddüdü artırıcı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bunun da sahada karşılığı olduğunu gerek geniş katılımlı toplantılarımızda, gerek anket çalışmalarımızda yapılan aktarımlarla izliyoruz” dedi.

Kırımlı daha sonra 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında 41 ilden 305 aile hekimi ile yapılan anket çalışmasından veriler paylaştı. Buna göre anket katılımcılarının;

  • %34’ü geçtiğimiz hafta üst solunum yolu hastalığı geçirdi.
  • %8’i istirahata ihtiyaç duyacak kadar şiddetli şekilde hastalandı.
  • %87’si son iki hafta içinde kronik hastalığı olanlar veya 65 yaş üstü yurttaşlar arasında üst solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu bildirdi.
  • %47,5’i son bir hafta içinde 10’un üzerinde öğrenciye istirahat raporu verdi.
  • %98’i çocukların istirahat raporu alması gerektiğini söyledi.
  • %85,2’si COVID-19 veya Influenza şüpheli solunum yol hastalıklarında test yaptıramadığını dile getirdi.
  • %45,9’u “sıklıkla”, %35,7’si “kısmen” solunum yolu hastalığı olanlarda ishal, bulantı gibi belirtiler görüldüğünü aktardı.
     

Basın toplantısında açıklamayı TTB AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan okudu. Açıklamanın sonunda talepler şöyle sıralandı:

“En azından okullar açılmadan ve mevsim geçişleri dikkate alınarak, salgın öncesinde kırılgan gruplara COVID-19 yeni varyantına etkili aşının yapılması; maske, mesafe, hijyen gibi temel koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın salgın karşısında sorumluluğunu ve görevlerini yerine getirmediği gibi; şeffaf bir yönetim gereği salgınla ilgili verileri paylaşmamasının, toplumu ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmemesinin, mevcut salgını önemsizmiş gibi gösteren ve aşı konusundaki olumsuz açıklamalar yapmasının kabul edilemez olduğunu söylemek isteriz.

Şimdi amacımız, toplumun salgının etkisinden daha az etkilenmesi ve önümüzdeki aylarda olası yeni ataklara karşı hazırlıklı olmak amacıyla, mevcut durumun ne olduğunun açık bir şekilde kamuoyuna paylaşılmasını istiyoruz. En azından kırılgan gruplara yönelik yeni varyantlara etkili aşı programının hazırlanıp uygulanmasını öneriyoruz. Toplumu ve sağlık çalışanlarını salgına karşı koruyacak tedbirlerin, açık, yaygın, etkili yollarla ilan edilmesini bekliyoruz.

Sağlık çalışanlarına henüz grip aşısının bile uygulanmadığını bildiriyor, en önemli risk grubunda olan sağlık çalışanlarına ücretsiz grip aşısı uygulanmasını istiyoruz.”

Basın açıklaması metninin tamamı için tıklayın.

Anket verileri ve raporu için tıklayın.