Sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin, 15 Mart 2020 tarihinde sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenleme hazırlığında oldukları Büyük Beyaz Miting hakkında görüşmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan talep ettikleri ve Bakanlık tarafından 10 Mart 2020 Salı günü itibarıyla kabul edilen görüşme, 12 Mart 2020 Perşembe saat 19.00’da Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Görüşmeye Türk TabipleriBirliği (TTB) MerkezKonseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı (ADHO) Dişhekimi Serhat Özsoy, ADHO Yönetim Kurulu üyesi Dişhekimi Gamze Burcu Gül, Türk HemşirelerDerneği (THD) Genel Başkan Yardımcısı Hülya Bulut, THD Genel Sekreteri Azize Atlı Özbaş, Ankara VeterinerHekimleri Odası (AVHO) Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür,  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara,Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Ankara Şube Başkanı Ali İpekli ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Başkanı Fikri Akbin ile CHP İstanbul Milletvekilleri Dt. Gamze Akkuş İlgezdi ve Dr. Ali Şeker katıldılar.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmeye, Koronavirüs üzerine alınan önlemlerin değerlendirilmesiyle başlandı. Her kurum temsilcisi gerek kendi çalışanlarına yönelik riskler, gerek kendi meslek gruplarının Koronavirüs’ün yayılmasıyla ilgili alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini sundu. 

TTB temsilcileri şu önerileri iletti:   

 • Hastalık ve korunma hakkında bilgilendirme araçlarının  yeterli olmadığı,
 • Kimler evde kalacağı ile ilgili izolasyon vurgusunun yeterli olmadığını,izole edilen kişilere ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına ilişkin öneriler sunulması gerektiği,  
 • Laboratuvar ve tanı merkezi sayısının artırılması,
 • Tedavide kullanılacak ilaçların ve destek tedavide kullanılacak malzemelerin yeterli düzeyde bulundurulması, 
 • Yatarak tedavi yatağı ve yoğun bakım yatakları yeterli hale getirilmesi, 
 • Hasta sayısının artması durumunda yapılacak olanlar planlanması gerektiği,
 • Normal hastane işleyişinin hastalık bulaşmasını engelleyecek biçimde düzenlenmesi, bu nedenle COVID-19 salgınına yönelik poliklinik ve hastanelerin ayrılarak hasta ve temaslıların normal hastalarla karşılaşmasının engellenmesi,
 • Şüphelivaka kabul edilen yurt dışından gelen kişiler için, hastalık potansiyelinin yüksek olması nedeniyle normal sağlık hizmetikullanıcılarından ayrılmasının sağlanması ve pasaportlarındaki giriş tarihlerini belgelediklerinde 14 gün idari izinli sayılmaları,
 • Sağlık çalışanlarının hastalanması nedeniyle ortaya çıkacak olan personel eksikliğini giderme planlarının yapılması,
 • Çin hastalık ilk kez görüldükten 20 gün sonra Çin toplumu ve dünya ile hastalığı paylaştığı ve izolasyon önlemleri aldığı için hastalığın yayılmasından sorumlu tutulmaktadır. İnsanların hastalığın olduğu bölgelere seyahatinin önlenmesi yayılmayı engelleyen önlemlerden biridir. Türkiye şimdiye kadar hastalığın çıktığı ülke ve bölgeleri açıklamış ve bu ülkelere giriş çıkışları yasaklamıştır. Hastalığın daha az görüldüğü ülkeler hakkında topluma bilgi vererek vatandaşları bu ülkelere gitme konusunda uyarmıştır. Hem bu nedenle hem de hastalığın teşhisi için gerekli öykü alırken sağlık çalışanlarının şüpheli kişiyi doğru değerlendirebilmesi için kendi ülkemizde verileri görülen vakalar hakkındaki  anonimleştirerek toplumla paylaşılması,
 • Evde karantinaya alınanların nasıl denetleneceği planlanmasını ve bu planın toplumla paylaşılması,
 • Toplu taşıma araçlarının, şehirlerarası ulaşım araçlarının temizliğinin denetlenmesi,
 • Yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin hastane başvurularını azaltmak üzere raporlu ilaçlarını doktor başvurusu olmadan temin edebilecekleri yöntemlerin düşünülmesi.

Mitingin konusu olan sağlıkta şiddet ile ilgili 5 talep ayrı ayrı iletildi:

 • Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezalarının artırılmasını öngören “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” bir an önce yasalaştırılmalıdır.
 • İşyerinde yaşanan şiddet iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
 • Poliklinik muayene randevuları sağlık çalışanlarının hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabileceği,  yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli hizmet verebileceği şekilde düzenlenmelidir.
 • Acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, sevk zinciri uygulamasına geçilmelidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önerilen şiddet yasasının yanında olduğunu ancak gerçekleştirme konusunda zorluklar bulunduğunu söyledi. Genel olarak önerilere katıldığını belirten Bakan Koca, sağlık hizmetine ve acil servislere artmış olan başvuruların; Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) güçlendirilmesi ve akşam-gece mesaileriyle karşılanmasının planlandığını söyledi.

Sağlık meslek örgütü temsilcileri de, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması talebinin ve basamaklandırılmış sağlık hizmeti, sevk zinciri ve birinci basamak sağlık hizmetinin güçlendirilmesinin başta sağlıkta şiddet olmak üzere sağlık alanındaki sorunların temel çözümlerinden biri olduğunun altını çizdiler.