Türk Tabipleri Birliği (TTB) Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi Yönergesi 22 Mart 2024 günü yayımlandı.

Yönergede Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nin amaçları şöyle sıralandı:

“Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi, afetlerde; sağlıkla ilgili haklar ve mesleki değerler çerçevesinde, bireylerin ve toplumların sağlıklarını etkileyen her türlü belirleyene, sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliği ile sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına yönelik olarak;

  • Değerlendirme ve gerektiğinde müdahale etmeyi
  • Bilimsel bilgi üretmeyi
  • Eğitim vermeyi
  • Danışmanlık vermeyi
  • Hak savunuculuğu yapmayı
  • Kamuoyunu bilgilendirmeyi
  • Karar vericiler ve politika üretenleri bilgilendirmeyi, uyarmayı, öneri geliştirmeyi amaçlar.”
     

Yönergede Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi’nin organları Danışma Meclisi, Komisyon Üyelerini Belirleme Kurulu, komisyonlar (Afet Araştırmaları Komisyonu, Afet Eğitimleri Komisyonu, Afetlerde İzleme Komisyonu, Afetlerde Savunuculuk Komisyonu), Eşgüdüm Kurulu ve Sekretarya olarak sıralanırken; her bir organın görev ve sorumlulukları, yapısı ve işleyişi, toplanma ve karar alma biçimleri tanımlandı.

Yönergenin tamamı için tıklayın.