17 Ağustos’ta yayımlanan 670 sayılı KHK ile kapatılan kapatılan kurum ve kuruluşların borçlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan kişilerin iş hukukundan kaynaklanan alacakları da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu kapsamda alacaklar için 60 gün içerisinde Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular için son tarih 16 Ekim 2016 olup kapatılan kuruluşların kamuya olan borçlarının tahsilinden sonra alacakların 500 TL’nin altında olanlar ve 500 TL’den fazla olan alacaklar olarak sınıflandırılması öngörülmektedir.

670 sayılı KHK ile yönetmelik yapma yetkisi ilgili birimlere verilmiş olmakla birlikte henüz bir düzenleme yapılmamıştır. Hak kaybı yaşanmaması için çalışılan kurumun devredildiği birime göre (Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı) ilgili belgelerle birlikte alacakların talep edilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.