Kömürlü termik santralleri durdurmak amacıyla Sağlık ve Çevre Birliği HEAL tarafından Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye Tabip Odaları'nın katkılarıyla hazırlanan "İletişim Kiti - İskenderun Körfezi'nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık" raporu yayımlandı. Rapor, 13 Şubat 2016 Cumartesi günü Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Tabip Odası'nın ev sahipliğinde İskenderun'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 

İki bölümden oluşan raporun birinci bölümünde; hâlihazırda 4 termik santral, 10 demir-çelik fabrikası, 5 çimento fabrikası gibi pek çok ağır sanayi tesisini barındıran Körfez'deki çevre ve halk sağlığının durumu ve yapılması planlanan 14 yeni kömürlü termik santral projesindeki son gelişmeler ele alındı. Zaten ciddi bir çevresel kirlilikle ve hastalık yükü ile karşı karşıya olan Körfez'de 14 yeni santral yapılması durumunda halk sağlığının nasıl tehdit altında olacağı aktarıldı. 

Raporun ikinci bölümünde ise; Türkiye'de kömürlü termik santrallerin yapılmasının durdurulması için yürütülen kampanyalarda "sağlık" konusunun bilimsel, iletişimsel ve hukuki yönleriyle nasıl ele alınabileceğine dair bir rehber sunuldu.

Raporun Türkçe versiyonu için tıklayınız.

Raporun İngilizce versiyonu için tıklayınız.