Türk Tabipleri Birliği ile sağlık emek ve meslek örgütleri, fiili hizmet zammına ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un “Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. maddesi'nde değişiklik yapılmasını içeren bir yasa değişikliği önerisi hazırladı. 

Tasarıda, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları ve sağlık işyerlerinde çalışanlar için öneriler yer alıyor.

Çalışılan her bir yıla;

·         Sağlık hizmeti veren işyerlerinde çalışan sağlık personeli için 120

·         Gece, tatil günü ve fazla süre, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için 150

·         Daha ağır ve yıpratıcı acil, yoğun bakım vb. işlerde çalışanlar için 180 gün

fiili hizmet zammı eklenmesi talep ediliyor. 

Ayrıca sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışmış gibi kabul edilmesi, fiili hizmet sürelerinin bütünüyle prim ödeme gün sayısına eklenmesi ve emeklilik yaş haddinden düşülmesi isteniyor. 

Yanı sıra fiili hizmet süresinin yaş haddinden indirilebilmesi için gerekli olan en az çalışma gün sayısının, yer altı işlerinde çalışanlarda olduğu gibi, 1800 gün olması öneriliyor.

Ayrıntılı broşür için tıklayınız.