Avrupa Tıp Uzmanları Birliği  (UEMS), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin yaptığı “Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz!” konulu basın açıklamasını, 5 Haziran 2020 tarihinde TTB’ne gönderdiği mektupla desteklediğini bildirdi.

15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan “Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz!” başlıklı açıklamada COVID-19 ile ilgili araştırmaların Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlı olması ve Sağlık Bakanlığı’nın araştırmaları kısıtlayıcı yaklaşımının bilimsel açıdan kabul edilemeyeceği belirtilmişti.

Avrupa Tıp Uzmanları Derneği’nin açıklaması şöyle:

Brüksel, 5 Haziran 2020

Dr. Sinan Adıyaman
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Dr. Umut Akyol
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı

UEMS Türk Tabipleri Birliği’ni desteklemektedir

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye’deki durumla ilgili olarak bizi bilgilendiren mektubunuz için teşekkür ediyoruz.  Özellikle pandemi dönemlerinde bilimsel ilerlemenin ancak bilgi paylaşımı yoluyla gerçekleşebileceğini bildiğimizden kaygılarınızı anlıyoruz.

Bilimsel verilerin herhangi bir yersiz etki ya da denetim olmaksızın yaygınlaştırılması özgürlüğüne önem verdiğimizden, dolayısıyla açıklamanızı desteklediğimizden emin olabilirsiniz.

Saygılarımla,

Prof. Vassilios Papalois
UEMS Başkanı

DrJoãoGrenho
UEMS Genel Sekreteri

Avrupa Tıp Uzmanları Derneği’nin açıklamasının orjinali için tıklayınız.

“Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz!” açıklaması için tıklayınız.