Türk Tabipleri Birliği, 16 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen ve başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren Başasistanlık kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndermiş, başvuruların hangi aşamada olduğu ve sınav takvimine dair bilgi istemişti.

Türk Tabipleri Birliği’nin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 08 Ağustos 2019 tarihinde gelen yanıtta ise “Başasistanlık sınavının yapılmasına ilişkin görüşmeler ve teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Bilgilerinize sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi