Türk Tabipleri Birliği (TTB), tütün kontrolünde düz paket uygulamasının önemli bir adım olduğunu bildirdi. TTB’den yapılan açıklamada, düz paket uygulaması ile markalar arasındaki rekabetin önlendiği ve tütün ürünlerinin paketler üzerinden yapmaya çalıştığı tüketiciyi etkileme kapasitesinin azaldığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni için…