Türk Tabipleri Birliği’nin 10-12 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen 67. Seçimli Büyük Kongresi tamamlandı. 12 Haziran 2016 Pazar günü Ankara Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen seçimleri Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı.

Büyük Kongre 10 Haziran 2016 Cuma günü Ankara’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başladı.

Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın Divan başkanlığına, Dr. Bülent Aslanhan, Dr. Özlem Aydınalp ve Dr. Yelda Emek’in Divan üyeliklerine oybirliği ile seçilmesinin ardından, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Kongre’nin açış konuşmasını yaptı.

TTB hekimliği ve insanlığı savunmaya devam ediyor

Ülkede son dönemde yaşananların genel çerçevesini çizen İlhan, bu ortamda sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklara değindi. İlhan, TTB’nin bu ortamda hekimliği ve insanlığı savunmaya devam ettiğini, sağlık emekçileriyle el ele özlük hakları ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Görev süresi dolan Dr. Bayazıt İlhan, veda niteliğindeki konuşmasında Gezi direnişinden, Ankara katliamına, Roboski’de, Reyhanlı’da, Diyarbakır’da, Suruç’ta, Soma’da, Ermenek’te katledilenlerden, Isparta Yalvaç’ta bir seher vakti tarlaya çalışmaya giderken tıklım tıklım dolduruldukları bir külüstürde can veren tamamı kadın ve çocuk tarım işçilerine son iki yıl içinde yaşamını yitirenleri andı.

Hekimlik mesleğini yerine getirirken görevi başında katledilen Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’i anan İlhan, “Onları ölüme götüren bu bozuk sağlık düzenini hep birlikte sorgulayıp düzeltelim” diye konuştu. İlhan, tüm saydığı yaşamını yitirenler ve mücadele arkadaşları için salonu saygı duruşuna davet etti.

2019 DTB Genel Kurulu Türkiye’de

TTB’nin uluslararası planda saygınlığının giderek arttığına değinen İlhan, başta Dünya Tabipler Birliği (DTB) olmak üzere pek çok uluslararası hekim örgütünün çalışmalarına katkı verdiğini belirtti. İlhan, DTB’nin 2019 yılında gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nun Türkiye’de yapılmasına DTB Konsey Toplantısı’nda oybirliği ile karar verildiğini de buradan duyurdu.

Dr. Bayazıt İlhan’ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.

Sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partilerden geniş katılım

TTB’nin 67. Büyük Kongresi’ne sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin geniş katılımına sahne oldu. TTB’nin emek mücadelesini birlikte yürüttüğü DİSK, KESK ve TMMOB Başkanları ve temsilcileri, sağlık alanında birlikte mücadele ettiği SES, Dev-Sağlık İş, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütlerinin yönetici ve temsilcileri, CHP ve HDP’nin yönetici ve milletvekilleri ile çeşitli siyasi partilerden, Halkevleri ile çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri de Kongre’ye katılarak konuşmalar yaptılar.

Kongreye katılanların listesi için tıklayınız.

İkinci gün

Kongrenin ikinci günü DSİ Konferans Salonu’nda devam etti. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener’in Çalışma Raporu’nu, Denetleme Kurulu üyesi Dr. Can Mustafa Eren’in Mali Raporu sunmasının ardından raporlar Genel Kurul tarafından onaylandı.

Ardından delege konuşmalarına geçildi. Yaklaşık 40 delegenin konuşmasının ardından, Pazar günü yapılacak seçime katılacak 3 grup adına, başkan adayları konuşmalar gerçekleştirdiler.

Büyük Kongre’nin ikinci günü, karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasının ardından sona erdi.

TTB 2014-2016 Dönemi Çalışma Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı

TTB 67. Büyük Kongresi’nin seçimlerin yapıldığı son günü, Ankara Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Seçimlere Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekim Birliği ve Halkçı Doktorlar olmak üzere üç grup katıldı.

Kayıtlı toplam 491 delegeden 448’i seçimde oy kullandı. Tüm oyların geçerli olduğu seçimi, halen yönetimde bulunan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı. Buna göre, 2016-2018 döneminde TTB yönetiminde bulunacak olan isimler şöyle:

TTB Merkez Konseyi üyeleri

Dr. Sinan Adıyaman
Dr. Hande Arpat
Dr. Mehmet Sezai Berber
Dr. Şeyhmus Gökalp
Dr. Taner Gören
Dr. Selma Güngör
Dr. Ayfer Horasan
Dr. Funda Obuz
Dr. Raşit Tükel
Dr. Yaşar Ulutaş
Dr. Bülent Nazım Yılmaz

TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri

Dr. Adem Avcıkıran
Dr. Naki Bulut
Dr. Ali Çerkezoğlu
Dr. Ahmet Etit
Dr. Taha Karaman
Dr. Ali Özyurt
Dr. Derya Pekbayık
Dr. Hafize Öztürk Türkmen
Dr. İbrahim Tufan Ünal

Denetleme Kurulu üyeleri

Dr. Mustafa Karakuş
Dr. Gamze Varol Saraçoğlu
Dr. Dilek Yıldırım