Bodrum Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yasemin Demirci ve ortopedi uzmanı Dr. Başak Coşkun ile Yatağan Devlet Hastanesi’ne görev yapan sağlık teknikeri Erkan Tanrıverdi’nin 14 Temmuz günü yayımlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesi, Muğla Tabip Odası ve SES Muğla Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

28 Temmuz 2017 tarihinde Bodrum Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, hekimler, sağlık çalışanları ve çok sayıda hasta destek verdi.

Bodrum Devlet Hastanesi’nin tek kardiyoloğu olan Dr. Yasemin Demirci, Dr. Başak Coşkun ve Erkan Tanrıverdi’nin hiçbir soruşturma, inceleme ve adli kovuşturma yapılmadan ihraç edildiklerine dikkat çekilen basın açıklamasında, “Yapılan bu hukuksuzluğun yanı sıra, yaz aylarında nüfusu iki milyonu aşan Bodrum’da, Bodrum Devlet Hastanesi’nde mevcut kardiyolog ve ortopedist sayısıyla ve çalışanların özverisiyle hizmet yürütülebilirken, bu ihraçlarla nasıl hizmet yürütülecektir? Siz sağlık yöneticilerinin asıl görevi kamu sağlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi değil midir? Bu KHK ile Bodrum halkı da cezalandırılmış olup, Bodrum’un sağlığı ile oynanmaktadır. Bu ihraçlarla, Bodrum’un kalbi durmuş, kolu kanadı kırılmıştır” denildi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi 2.Başkanı Sinan Adıyaman, SES Muğla Şubesi Başkanı Fatma Yarış, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu’da kısa birer konuşma yapılarak, Dr. Yasemin Demirci, Dr. Başak Coşkun ve Erkan Tanrıverdi’nin KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmasının haksız ve hukuk dışı bir uygulama olduğunu dile getirdiler.

Konuşmaların ardından, hasta ve hasta yakınlarından oluşan bazı kişiler de söz alarak, “Doktoruma dokunma” diyerek, hekimlerinin yeniden görevlerine dönmelerinin sağlanmasını istediler.