Dünya Tabipleri Birliği (WMA), Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), İşkence Görenler için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) ve İnsan Hakları Doktorları (PHR), 28 Aralık 2022’de Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan bir çağrı metni yayımladı.

Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin imzaladığı metinde, Korur Fincancı’ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu belirtilirken, örgütlerin Korur Fincancı ile dayanışmasının süreceği açıklandı. Korur Fincancı’nın 23 Aralık 2022’de görülen duruşmasındaki savunmasına da atıf yapılan metinde, yöneltilen suçlamaların siyasi niteliğine dikkat çekildi.

Metinde ayrıca Korur Fincancı’nın tutuklanması ile TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik başlatılan soruşturmanın ilişkisine değinilerek, soruşturmanın TTB’nin özerkliğini ortadan kaldırmanın bir aracı olacağı vurgulandı. Kamu erkini, Korur Fincancı’nın ifade özgürlüğüne saygı duymaya davet eden açıklamada, meslek örgütlerinin özerkliğine yapılan saldırıların kabul edilemeyeceği de ifade edildi. Açıklama, IRCT Genel Sekreteri Lisa Henry’nin “Şebnem bir insan hakları savunucusudur. Onun insan haklarını savunma ve kendini özgürce ifade etme hakkı Türkiye ve dünya toplumunun evrensel insan haklarını teminat altına almak için elzemdir” ifadeleriyle son buldu.

Açıklamanın Türkçe çevirisi için tıklayınız.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız.