Dünya Tabipler Birliği (DTB), gözden geçirerek yayimladigi bir bildirgeyle gözaltında ve mahkumiyette işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezalar konusunda hekimlerin sorumluluklarına dikkat çekti.

“Tokyo Bildirgesi” olarak bilinen, “Gözaltında ve Mahkumiyette İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya Cezalar Konusunda Hekimler İçin Kılavuz”, DTB’nin Ekim ayında Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda gözden geçirildi.

Hekimin, işkence ya da zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı uygulamaları kolaylaştıracak ya da mağdurun bu tür işlemlere karşı direncini azaltacak herhangi bir imkân, araç, madde ya da bilgi sağlamayacağının vurgulandığı bildirgede, “Hekimin temel görevi, insanların sıkıntılarını gidermek ve hafifletmektir ve kişisel, kolektif ya da siyasal nitelikteki hiçbir gerekçe bu üst ilkeye üstün gelemez” vurgusu yapıldı.

DTB, bildirge ile ulusal tabip birliklerini de üyeleri olan hekimleri insan hakları alanındaki mesleki eğitimlerine devam etmeye özendirmeleri çağrısında bulundu.

Tokyo Bildirgesi için tıklayınız.