Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Erzincan İliç’teki Çöpler mevkiinde yapılması planlanan Çöpler Kompleksi Madeni İkinci Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi’ne ilişkin olarak verilen “ÇED Olumlu” kararına karşı açılan dava, 30 Kasım 2022’de Erzincan İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu üyesi Dr. Nasır Nesanır, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri ile çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Duruşmanın ardından Dersim Gül tarafından bir basın açıklaması okundu. Açıklamada, “ÇED Olumlu” kararının kanunlara, yönetmeliklere, uluslararası sözleşmeler ve sair mevzuat ile öngörülen yükümlülüklere, bilimsel gerekler ve teknik esaslar ile kamu yararına aykırılıklar taşıdığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Bugün burada ne karar verilirse verilsin bu sürecin takipçisi olmaya; bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”